Log in

ISST Sertifioima Skeematerapia Koulutus

  • 24 Sep 2021
  • 9:00 AM
  • 14 Jan 2022
  • 5:00 PM

ISST Sertifioima Skeematerapia Koulutus

Presenter: Satu Kaski, PhD, advanced level schema therapist, trainer and supervisor, trainer level psychotherapist (PsT, kouluttajapsykoterapeutti (VET), sertifioitu kouluttajatason skeematerapeutti, ISST)


Start Date: September 24, 2021 at 9:00 AM

End Date: January 1, 2022 at 5:00 PM

Kuuden päivän kokonaisuus, kolme erillistä modulia: 23-24.9.,21.-22.10.,13.-14.1.22

Tavoitteet:

1)      Tietää, mikä ero on terapeuttina hyödyntää skeematerapeuttisia menetelmiä ja mitä tarkoittaa toimia skeematerapeuttina

2)      Tietää, mitä skeematerapia on; peruskäsitteet ja tavan hahmottaa asiakkaan ongelmien kokonaisuus

3)      Ymmärtää terapiasuhteen merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osana terapiasuhdetta

4)      Osaa hyödyntää käsitteellistämistä osana skeematerapiaa

5)      Tietää, miten asettaa terapian tavoitteet suhteessa skeemoihin ja moodeihin ja vaille jääneisiin ydintarpeisiin

6)      Tietää, miten erilaisia kognitiivisia ja kokemuksellisia menetelmiä hyödynnetään skeematerapiassa aktiivisesti

7)      Hahmottaa skeematerapia kokonaisuuden ja sen eri vaiheet

8)      Ymmärtää, miten skeematerapiassa työskennellään eri vaiheissa erilaisten potilaiden kanssa

9)      Ymmärtää mikä merkitys terapeutilla on terapiasuhteeseen

10)  Tietää ja tunnistaa, miten eri potilasryhmien kanssa voi työskennellä

11)  Tietää, miten käytöksen muutosta tuetaan

12)  Tietää, miten tervettä aikuista ja onnellista lasta tuetaan


Sisältö koostuu tavoitteiden mukaisesti kolmeen eri kokonaisuuteen:

a)      Peruselementit skeematerapiassa
b)      Peruselementit terapiaprosessissa
c)      Peruselementit, jotka vaikuttavat terapiaan ja on otettava huomioon, mm. eri asiakasryhmissä


Contact Person for the Event: luote@luote.fi

Website: https://www.lyyti.fi/reg/Kuuden_paivan_ISST_sertifioima_skeematerapiakoulutus_4617

Why Schema Therapy?

Schema therapy has been extensively researched to effectively treat a wide variety of typically treatment resistant conditions, including Borderline Personality Disorder and Narcissistic Personality Disorder. Read our summary of the latest research comparing the dramatic results of schema therapy compared to other standard models of psychotherapy.

"Be the Change You Help Create"

Whether you are a clinician, researcher, educator, or a supporter, we have a place for you in our community. Visit our "Join us" page to find out more about the many benefits ISST offers, and to apply for membership now.
JOIN US
Powered by Wild Apricot Membership Software